Sunday, July 26, 2009

دیروز در ونک مردم و حتی رهگذرها را وحشیانه کتک زدند و از کتک خوردنشان فیلمبرداری کردند

تا چند ساعت بعد از دیدن صحنه های کتک زدن یک زن و شوهر و چند نفر دیگر حالم به شدت بد بود و نمیفهمدم چه میبینم و چه میشنوم و کجا هستم و از چه راهی داری به خانه برمیگردم.
آن ابتدا جمعیت کوچکی شکل گرفت و به طرف اسکان رفت که نیروهای انتظامی با باتوم به جانشان افتادند و پراکنده شان کردند. بعد مردم یا توی ایستگاه های تاکسی نشستند و ایستادند و یا دور میدان و توی پیاده روها رفتند و آمدند و تمام مچ بندها و علامتهای سبز را پنهان کردند. هیچ شعاری ندادند و حتی انگشتهایشان را بالا نبردند. اما اول دو موتور سوار نیروی انتظامی و بعد چندین نفر پرسنل کادر نیروی انتظامی به مردم توی ایستگاه تاکسی حمله کردند و به شدت مردمی که نشسته بودند را کتک زدند. من و دوستانم همراه باقی مردم به سمت کوچه دویدیم.
توانستم چند دقیقه فیلم بگیرم. زن و شوهری که توی این فیلم به شدت مورد ضرب و شتم دو موتور سوار قرار گرفتند توی این ویدئو هستند. بعد از آن حمله پرسنل کادر نیروی انتظامی به مردم توی پیاده رو به طرف پارک ملت شروع شد.
متاسفانه نمیتوانم فیلم را آپلود کنم چون صورت دوستانم و آن زن و شوهر کاملا واضح است. مگر اینکه بتوانم آنها را محو کنم که این کار را بلد نیستم.
چیزی که خیلی من را اذیت کرد این بود که آن زن و شوهر نمیفهمیدند چه اتفاقی دارد می افتد. حتی به ذهنشان نرسید که فرار کنند. چون اصلا انگار تا به حال توی هیچ تجمعی نبودند. و اگر زن زیاد باتوم خورد به این خاطر بود که نمیدانست باید چکار کند. حتی وقتی که همه دویدیم توی کوچه شوهر مرد میخواست برود با آنها صحبت کند یا نمیدانم دعوا کند که ما جلویش را گرفتیم و گفتیم چکار داری میکنی. این را میخواهم بگویم که آنها واقعا روحشان خبردار نبود که داستان چیست و چه اتفاقی دارد می افتد. دلم خیلی به حالشان سوخت.
اگر کسی میداند چطور این کار را میتوانم بکنم به من بگوید.
ویدئو حاوی لحظاتی است که ما توی کوچه هستیم و آن زن در حال ناسزا گفتن به نیروهای انتظامی است.
نیروهای کادر انتظامی زن و مرد و پیر و جوان هر کس که جلوی باتومشان میرسید به شدت کتک میزدند. دست دختر جوانی توی همین درگیری به شدت مجروح شد و خونریزی کرد. چند نفر را هم از جمله یک زن چادری را با زور و تهدید در حالی که مردم سعی داشتند نگذارند او را ببرند, دستگیر کردند و سوار یک ماشین پژو کردند و بردند.
درست در ابتدای میدان ونک به سمت پارک ملت بعد از جیغ های زنی که در حال باتوم خوردن بود, تیر هوایی شلیک کردند.
این تجمع دو نکته مهم داشت. اول اینکه نیروهای انتظامی به مردم عادی ای که در حال رفت و آمد روزانه شان بودند هم رحم نکردند و آنها را به شدت کتک زدند, طوری که زنان و مردم کتک خورده آثار تعجب در چهره هاشان پیدا بود و نکته دوم اینکه چندین خبرنگار با جلیقه press و بعضا با موتور سیکلت در بین نیروهای انتظامی حضور داشتند که از تمام صحنه های کتک خوردن مردم , از فاصله دو سه متری, با دوربین های کاملا حرفه ای فیلم میگرفتند. نیروهای کادر انتظامی دقیقا جلوی دوربین مردم را کتک میزدند و فیلمبردارشان نیز همراه آنها می آمد و از تمام آن صحنه ها فیلم میگرفت.
متاسفانه شرایط آنقدر امنیتی بود که به هیچ عنوان نمیشد دوربین یا موبایل بیرون آورد و فیلم گرفت. چقدر دلم میخواست از لحظه ضرب و شتم آن زن و شوهر بتوانم فیلم بگیرم تا همه ببینند امروز با مردم عادی توی میدان ونک چه رفتاری داشتند.
این هم مشاهدات دیگری که تا این لحظه دیده ام و آنها را تایید میکنم.
http://mhmgold.persianblog.ir/post/6/
http://yekiazhame.blogspot.com/2009/07/3-620.html


No comments:

Post a Comment