Tuesday, July 28, 2009

قنبری: بازجو ها زندانیان را کتک می زنند

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس از ابراز نگرانی شدید اعضای این فراکسیون نسبت به نحوه برخورد در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک خبر داد و گفت:«در برخی از این بازداشتگاه‌ها حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و بازجوها زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.» داریوش قنبری مجلس«پارلمان‌نیوز»،در مورد جلسه امروز مجمع عمومی اظهار داشت:«یکی از مهمترین مباحث صورت گرفته در جلسه امروز مجمع عمومی فراکسیون خط امام، پیرامون وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و وضعیت بد زندان‌ها و برخوردهایی که در آنجا با بازداشت‌شدگان صورت می‌گیرد، بحث‌های متعددی مطرح شد.» نماینده ایلام تاکید کرد:«در این جلسه گزارشی از عدم ارائه حقوق شهروندی در بازداشتگاه‌ها، ضرب و شتم بازداشت‌شدگان و سکوت طولانی قوه قضائیه ارائه شد که اعضا نسبت به این اتفاقات ابراز نگرانی کردند.» وی با اشاره به وضعیت اسفبار بازداشتگاه کهریزک گفت:«بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاه استانداردی نیست و به شکل غیر قانونی افراد در آن نگهداری می‌شوند.» سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تاکید کرد:«این بازداشتگاه در حد یک انبار است که فاقد امکانات اولیه و امکانات بهداشتی است.» وی با اشاره به گزارش مطرح شده در فراکسیون درمورد این بازداشتگاه اظهار داشت:«متاسفانه افراد بسیار در حال حاضر در این بازداشتگاه نگهداری می‌شوندکه به دلیل کمبود امکانات اولیه بهداشتی بیماریهای متعددی از جمله بیماری‌های عفونی شایع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند

No comments:

Post a Comment