Sunday, July 26, 2009

دندان‌هاي محمد کامراني را خرد کرده اند و ناخن‌هايش را کشيده‌اند

خانواده‌ي محمد کامراني يکي از شهداي موج سبز که روز 18 تير دستگير شده بود مي‌گويند وقتي با او در بيمارستان لقمان‌الدوله روبه رو شدند تمامي دندان‌هايش خرد شده بود و ناخن‌هايش را کشيده بودند.
به گزارش چريک آنلاين، خانواده‌ي محمد کامراني اعلام کردند وقتي با فرزندشان در بيمارستان لقمان‌الدوله مواجه شدند او علاوه بر دندان‌هاي خرد شده و ناخن هاي کشيده‌شده به مشکل تورم ريه نيز دچار بوده است.
خانواده‌ي کامراني فرزندشان را از بيمارستان لقمان به بيمارستان مهر منتقل کرده بودند اما شدت جراحت‌ها به حدي بوده که محمد کامراني چند ساعت پس از انتقال به بيمارستان مهر فوت مي‌کند.
مراسم شب هفتم شهيد کامراني نيز در خيابان ملاصدرا، خيابان سازمان گوشت، روز پنج شنبه در حالي برگزار شد که نيروهاي لباس شخصي و امنيتي سوار بر موتور يا پياده در سراسر خيابان سازمان گوشت مستقر شده بودند.

محمد کامراني فرزند ارشد خانواده بود و دو خواهر و يک برادر کوچک‌تر از خود داشت. پدر او کارمند است

No comments:

Post a Comment