Thursday, July 30, 2009

خبرهایی از اوین - محمدرضا باید همکاری کند

شنیده می‌شود که بازجویان محمدرضا جلایی‌پور در تماس با اقوام و نزدیکان این فعال سیاسی زندانی، از آنها خواسته‌اند که در گفت‌وگوی تلفنی خود با جلایی‌پور، از وی بخواهند با بازجویان همکاری کند.


به گزارش «موج سبز آزادی» این درخواست شرم‌آور و باورنکردنی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این هم خبر ناامیدی بازجویان از همکاری و اعتراف محمدرضا جلایی‌پور منتشر شده بود.

این گزارش در عین حال حاکی است جلایی‌پور در تماس با نزدیکانش و در پاسخ به اظهارات آنها درباره‌ی اصرار بازجویان برای همکاری وی، گفته است هیچ کار غیر قانونی که بخواهد به آن معترف باشد، مرتکب نشده است

No comments:

Post a Comment