Wednesday, July 29, 2009

تداوم بازداشت غیرقانونی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت جمعی از اساتید دانشگاه تهران از وضعیت آنها هم چنان اطلاعی در دست نمی باشد. دکتر حسینعلی عرب، دانشیار و رئیس بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی، معاون اسبق سازمان دامپزشکی کل کشور و عضو اسبق شورای مدیریت دانشگاه، دکتر علی اصغر خدایاری، استادیار گروه معدن دانشکده فنی، دکتر چوبینه از اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی، دکتر تاجرنیا از اساتید دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران و دکتر عبدالله رمضان زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، از جمله اساتیدی هستند که یک ماه از بازداشت آنان در زندان اوین می گذرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از تحصن و اعتراض گسترده اساتید دانشگاه تهران به حمله بیرحمانه نیروهای انصار حزب الله با حمایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به کوی دانشگاه تهران، تعدادی از اساتید معترض بازداشت شدند. دکتر داود سلیمانی، استادیار دانشکده الهیات و دکتر علی محقر، دانشیار دانشکده مدیریت، معاون اسبق وزارت کشور و نیز دکتر حسین خالصی از دیگر اساتید بازداشت شده دانشگاه تهران هستند. بیش از 70 استاد دیگر نیز از دانشگاه های مختلف تهران، پس از دیدار با میرحسین موسوی بازداشت شدند که تعدادی از آنان ظرف 24 ساعت آزاد شدند ولی تعدادی از آنان هم چنان در بازداشت بسر می برند. گفتنی است، دکتر علی اصغر خدایاری، استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران و نیز معاون دانشگاه تهران در زمان وزارت دکتر معین، و از اعضای ارشد حزب مشارکت است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت شده است. او در زمان دولت اصلاحات معاون اداری دانشگاه تهران بود که در جریان وقایع مربوط به 18 تیر و حمله وحشیانه نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران، یکی از حامیان اصلی دانشجویان بود. تداوم بازداشت این استاد دانشگاه با توجه به بیماری همسر وی نگرانی ها را در این خصوص افزایش داده است. دکتر عبدالله رمضان زاده، از اعضای ارشد حزب مشارکت نیز در 25 خرداد ماه در میدان سپاه پس از ضرب و شتم فراوان بازداشت شد. وی در طی این مدت از هرگونه ملاقات و ارتباط با خانواده خود محروم بوده است و گزارش های رسیده حاکی از فشارهای شدید جسمی و روحی بر وی می باشد

No comments:

Post a Comment