Thursday, July 30, 2009

درگیری های شدید تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در اهواز و دستگری حداقل 30 نفر

اخبار رسیده از اهواز به نقل از شاهد های عینی : در یکی از پر تعدادترین تجمعات در اهواز که به مناسبت یادبود چهلمین روز شهدای اعتراضات که در منطقه کیانپارس برگزار شد نیروهای بسیج و پلیس ضد شورش با حمله به تظاهر کنندگان تعداد زیادی را مورد ضرب و شتم قرار دادند . خبرهای رسیده از شاهدهای عینی حاکی از دستگیری و بازداشت بیش از سی نفر از معترضین حکایت دارد . در حال حاضر نیروهای امنیتی در سطح وسیعی از شهر اهواز مستقر میباشند

No comments:

Post a Comment