Tuesday, July 28, 2009

پروژه حذف احمدی‌نژاد با افشا نوار قالیباف کلید خورد(از اتاق فکر بیت رهبری

قالیباف یکی‌ از مریدان سر سخت خامنه‌ای که یه جورایی هم نسبت فامیلی با خامنه‌ای دارد و همیشه برادر خانوم خامنه‌ای چه در سپاه ،چه در نیروی انتظامی یا چه در شهرداری در کنار قالیباف هست نشان دهندهٔ این موضوع هست که برادر خانوم آقای خامنه‌ای یعنی‌ آقای خرسندی که دسترسی‌ همیشگی‌ به رهبر را دارد از تمامی‌ قضایا هم مطلع هستند.

تا حالا از خودتون سوال کردین که در انتخابات پیشین که قالیباف هم جز کندیداها بود، چرا خامنه‌ای به جای تقلب در راستای به پیروزی رسیدن قالیباف فردی رو با پیشینه

احمدی نژاد، فردی گمنام رو به ریاست جمهوری


بر گزید؟

به جهت اینکه دنبال احمق میگشتند تا او را قربانی کنند و ریسک قربانی کردن قالیباف برای رهبر در بین سپهیان که محبوبیتی از زمان جنگ دارد رهبر را دچار مشکل میکرد.

امشب وقتی‌ نوار تازه افشا شده چند ماه قبل قالیباف رو گوش می‌کردم به این نتیجه رسیدم که آقای خامنه‌ای با
عَلَم کردن احمدی نژاد اول می‌خواهد مخالفین سر سخت خود یعنی‌ بچه‌های اصلاح طلب را به نام احمدی نژاد سرکوب و حذف نماید و بعد از آن‌ سر احمدی نژاد نیز به باد خواهد رفت. یعنی‌ آقای خامنه‌ای و ستاد کودتای ایشان، پروژه‌شان این است که با تمام مخالفتها حکم ریاست جمهوری را به آقای احمدی نژاد بدهند و به اسم احمدی نژاد تمام بچه های سازمان مجاهدین انقلاب و بچه‌های مشارکت و تمام مخالفین خود را کاملا سرکوب خواهد کرد و این تلخی‌ را به کام مردم با عزل توام با تاخیر احمدی نژاد به خیال خودشان تبدیل به امیر کبیر دوم ایران خواهند شد، و باور ایشان این است که مردم فریب این نقشه را خواهند خورد.

به نظر من احمدی نژاد قربانی بیش نیست، چون پروژه‌ای که تهیه شده میتونه این باشه که آقای خامنه‌ای و بیتش چند مشکل اساسی‌ در پیش رو دارند، یک: مخالفین اصلاح طلب، دو:روحانیون و مراجع مخالف به قدرت رسیدن مجتبی‌ خامنه‌ای.به همین جهت احمدی نژاد گمنام رو با اطلاع کامل از عملکرد ضعیف او در شهرداری تهران و هزاران نقص شخصیتی او در تمام عرصه‌ها به ریاست جمهوری بر گزیدن ، برای اینکه صدای تمام مخالفین و جهت نگاه همه مردم رو از پروژه مجتبی‌ خامنه‌ای به سمت احمدی نژاد معطوف کنند و تمام مشکلات مالی و غیر مالی‌ و مدیریتی که به دست احمدی نژاد و حماقتش در راستای به قدرت رسیدن مجتبی‌ خامنه‌ای است را پوشش دهند.

احمدی نژاد زمانی‌ که از شهرداری رفت نزدیک به سه میلیارد تومان در شهرداری تهران گم شد، و هیچ وقت رسیدگی نشد و جالبتر اینکه خود قالیباف در نوار افشا شده اعترف می‌کنه که من رو مقام رهبری به شهرداری انتخاب کردن، البته ممکن که به این صراحت نگفته باشد اما عین کلام ایشون اینه: من حکم شهرداری را از دست محمدی گلپایگانی گرفتم و نه وزیر کشور، یعنی‌ اگر شورای شهر تهران کسی‌ دیگر را در شهرداری به کار می‌گرفتند تمام پروندها افشا و نمی‌شد آنها رو پنهان کرد پس با آوردن قلیباف تمام پروندهای فساد مالی احمدی نژاد به شکلی‌ پیگیری قانونی‌ نشد.

اگر شما فکر می‌کنید که این عمل خیر بیت رهبری در راستای خدمت به احمدی نژاد هست که خیلی‌ ساده اندیشید، بلکه در راستای همان پروژه مجتبی‌ هزینه شده است می‌باشد، در دولت هم همین روند ادامه پیدا کرد چون اگر آقای موسوی که پیروز واقعی‌ انتخابات بود و یا هر کس دیگری به جای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری میرسید تمام این مبالغ گم شده و هزاران خراب کاری دیگر عملا باعث مشکل برای بیت رهبری میشد.

به خاطر این که این تحلیل طولانی‌ نشود:

اول احمدی نژاد رو آوردند تا مخالفین رو به اسم ایشون سرکوب کنند که در حال انجام هست، و بعد از آن نیز احمدی نژاد فدا خواهد شد همراه با دار و دسته اش که به قول معروف مردم را به مرگ بگیرند به تب راضی‌ کنند.

پس این پروژه در آینده به این شکل خواهد بود:

یک:تمام روحانیون مخالف و اصلاح طلبان سرکوب خواهند شد، به نام احمدی نژاد ولی‌ به کام آقا مجتبی و بعد هم مقام رهبری آقای احمدی نژاد را به خاطر اهانت به مردم یا دلایل دیگر تحویل دادگاه انقلاب خواهند داد و یا توسط یکی‌ از مجاهدین خلق ساختگی آقایان ترور خواهند شد، نوار قالیباف رو هم می‌توان در این راستا مطالعه کرد چرا که این پروژه داره دچار مشکل می‌شه و این نوار در راستای پروژه بیت افشا شده که به تعدادی از دوستان خودشان در داخل که دچار تردید و شک شده بودند به قول آقای خامنه‌ای راه هدایت را پیدا کنند، پس برای احمدی نژاد و در و دست اش و برای اصلاح طلبان به قول آقای قالیباف خطرناک و برای علما و مراجع مخالف آقا مجتبی از همین حالا می‌توان فاتحه رو خواند مگر اینکه احمدی نژاد که خود هم متوجه این موضوع شده سریعا از این پست استعفا و از مردم عذر خواهی‌ و بعضی‌ از مطالب رو افشا کنه ، ممکن هست حداقل خانوادش از دست سربازان امام زمان بیت رهبری نجات پیدا کنند و علما و مراجع نیز بدانند که اگر سکوت کنند بعد از اصلاح طلبان و دیگر مخالفین نوبت آنهاست و به بدترین وجه گرفتار خواهند شد. حتما این نوار را چندین بار با توضیحاتی‌ که من دادم گوش کرده و با این تحلیل مطابقت بدهید اون وقت متوجه عرایض من خواهید شد.

سخنان قالیباف رو اینجا گوش کنید

No comments:

Post a Comment