Wednesday, July 29, 2009

شکنجه امروز از این افکار سرچشمه می گیرد

آیت اله محمدی گیلانی:محارب بعد از دستگیر شدن،توبه اش پذیرفته نمی شود و کیفرش همان است که قران گفته.کشتن به شدیدترین وجه .حلق اویز کردن به فضاحت بار ترین حالت ممکن.تعزیر باید پوست را بدرد،از گوشت عبور کند و استخوان را بدرد.(1)/آیت اله قدوسی: در زندان ها شکنجه صورت نمی گیرد اما مجازات اسلامی اعمال می شود.(2)/آیت اله موسوی تبریزی:یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام عادل بایستد،کشتن او واجب است.زخمی اش را باید زخمی تر کرد تا کشته شود.این حکم اسلام است(3)/لاجوردی:ما در زندان ها تعزیر می کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است(4)/ایت اله ری شهری: اگر منظور از شکنجه همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان تعزیرات می گوید ما حتما ان را انجام می دهیم(5) 1-روزنامه کیهان،28/6/1360 2-مصاحبه با روزنامه کیهان،23/11/1359 3-مصاحبه با روزنامه کیهان،29/06/1360 4-کتاب عبور از بحران اثر هاشمی رفسنجانی،صفحه 440 5-مصاحبه با رادیو تلویزیون،14/11/1359

No comments:

Post a Comment