Thursday, July 30, 2009

وضعیت خطرناک محمد علی ابطحی در زندان

وضعیت محمد علی ابطحی در زندان به شدت نامعلوم و سرنوشت معاون پارلمانی رئیس جمهور پیشین ایران به شدت نگران کننده است. یک مقام آگاه در قوه قضائیه در گفتگو با نویسنده این وبلاگ احتمال داده که برای محمد علی ابطحی و تاج زاده سخت ترین مجازات را قرار است تعیین کنند. برخی از شایعات نیز خبر از صدور حکم اعدام برای تاج زاده و ابطحی می دهند

No comments:

Post a Comment