Thursday, July 30, 2009

خیابان‌های مرکزی تهران در کنترل مردم معترض/ پلیس در سرکوب مردم ناتوان مانده است

بامدادخبر: خیابانهای مرکزی تهران مملو از مردم معترض است.

به گزارش خبرنگار بامدادخبر، خیابانهای فاطمی، تخت طاووس، عباس آباد، یوسف آباد و کوچه ها و خیابانهای منتهی به خیابان ولیعصر، شاهد حضور دهها هزار نفر از معترضانی است که به بهانه چهلمین روز شهادت ندا آقا سلطان و سایر کشته شدگان روزهای بعد از انتخابات، گرد هم آمده اند. همچنين صدای بوق از خودروهایی که در همراهی با معترضين به خیابانها آمده‌ا‌‌‌ند، یک لحظه قطع نمی شود. ترافیک خودورها تا خیابان شریعتی ادامه دارد.

علیرغم تاریک شدن هوا بر جمعیت معترضان که در حال سردادن شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، استقلال آزادی جمهوری ایرانی، عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ایرانی باغیرت صاحب عزاست امروز، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و... هستند، اضافه می‌شود.

در این میان نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و نوپو که به دلیل کثرت حضور مردم و گستردگی منطقه اعتراضها، در سرکوب مردم ناتوان مانده‌اند به پرتاب گاز اشک‌آور و فیلمبرداری از میان جمعیت روی آورده‌اند. هرچند که خبرنگار بامدادخبر، از برخوردهای پراکنده و دستگیری و ضرب و شتم مردم در ساعات قبل نیز خبر می‌دهد. هنوز از تعداد دستگیرشدگان احتمالی خبری در دست نیست.

No comments:

Post a Comment