Wednesday, July 29, 2009

اخبار حاکی از تصمیم رژیم به عدم درگیری با مردم در روز ۸ مرداد است

طبق اخبار رسیده از چند منبع آگاه بحث جدی در جلسات سران رژیم تجمع روز پنجشنبه ۸ مرداد جنبش سبز می باشد. این منابع همچنین خبر دادند که تصمیم ابتدایی « موافقت با صدور مجوز برای این گردهمایی» با توجه به نزدیکی مراسم تنفیذ احمدی نژاد و نیاز کشور به آرامش بود که پس از مخالفت چند نفر تصمیم این شد که مجوز صادر نشود ولی هــیـــــــچ گونه برخوردی با مردم صورت نگیرد! دوستان امیدوارم این حرف منبع من درست باشه تا ما بتونیم با یه تجمع ۳ میلیونی دیگه به صورت مسالمت آمیز مخالفتمون با این دولت نشون بدیم

No comments:

Post a Comment