Thursday, July 30, 2009

برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان اخیر در اصفهان


روز پنجشنبه نزديک به پنج هزار نفر در منطقه «سی وسه پل» شهر اصفهان تجمع کردند و شعارهايی در گرامیداشت کشته شدگان حوادث اخير و همبستگی با معترضين به نتايج انتخابات سر دادند. در اقدامی جهت اعلام همبستگی با تظاهرات و مراسم گراميداشت چهلم جمعی از جان‌باختگان حوادث اخير، روز پنجشنبه بعدازظهر، همزمان با تجمعات تهران، گروه‌هايی از معترضين در شهر اصفهان دست به تظاهرات زدند. بنا به گفته يک شاهد عينی به راديو فردا، جمعيت در اطراف هتل کوثر اصفهان، چهارباغ بالا و پايين، ميدان انقلاب و اطراف پل سی وسه پل تجمع کرده و برخی به سر دادن شعار پرداختند. برخی از تجمع‌کنندگان نشانه‌هايی به رنگ سبز در دست داشتند تا علاوه بر نشان دادن تعلق خود به معترضين به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نيروهای همفکر را به سوی خود جلب کنند. اين تجمع در حالی صورت می‌گيرد که به دعوت معترضين و مخالفان مراسم گراميداشتی روز پنجشنبه در تهران در بهشت‌زهرا، و در خيابان‌های اطراف مصلی بزرگ شهر صورت گرفت و به درگيری بين نيروهای انتظامی و امنيتی و تظاهرکنندگان انجاميد. اين مراسم‌ها به مناسبت چهلمين روز جان‌باختن برخی از معترضين و به طور مشخص ندا آقاسلطان برگزار شد که در تظاهرات و تجمعات اعتراضی به انتخابات رياست جمهوری، جان خود را از دست دادند

No comments:

Post a Comment