Thursday, July 30, 2009

کندن پلاک و خرد کردن شیشه های خودروها توسط لباس شخصی ها

یک شهروند از تهران: تو خیابون عباس آباد آنقدر ماشین معترضان زیاد بود و که نمی‌توانستند به رانندگان حمله کنند، بنابراین شروع کردن به کندن پلاک های ماشین های که بصورت ممتد بوق می زدند. برخی نیز با باتوم بر شیشه خودرها می زدند و شیشه ها را خرد می کردند. مردمی زیاد با مترو از بهشت زهرا اومده بودن سمت مصلا. آنها آنقدر در مصلی شعار دادند که ماموران برای مقابله برای 30 دقیقه برق ایستگاه مترو مصلی را قطع کردند و وقتی مردم از ایستگاه خارج شدند با حمله باتوم بدستان مواجه شدند. نکته جالب توجه حرکت امروز مردم، حضور گسترده خانوم ها خیلی بیشتر از آقایونه و نترس تر هم هستن!!! چند تا خانوم جلوی چشم خودم تو صورت لباس شخصی ها علامت وی را نشون می دادند

No comments:

Post a Comment