Thursday, July 30, 2009

طبل تو خالی وعده های دولت احمدی نژاد به صدا درمی آید

در حالی که پیش از انتخابات (یک ماه مانده به انتخابات) وزارت صنایع و معادن در اقدامی تبلیغاتی قرارداد دو هزار کارگر پیمانی را به دائم تبدیل کرد تا به این صورت تعهد جدیدی را برای ایران خودرو ایجاد کرده باشد اکنون مشکلات ایران خودرو سبب شده است که مدیر عامل آن از کوچک سازی و تغییر ساختار این مجموعه بزرگ صنعتی خبر دهد که عموما اولین راهکار برای کوچک سازی در ایران اخراج کارگران خواهد بود.آن هم کارگرانی که رای خود را به صندوق ریخته اند!! علاوه بر این وعده احمدی نژاد در جمع مردم استان های مازندران، فارس و کرمانشاه برای ایجاد کارخانه خودرو نیز محقق نخواهد شد چرا که مدیران ایران خودرو تصمیم گرفته اند سایت های تولید خودرو ضرر ده در داخل و خارج کشور را تعطیل کنند که به جز دو سایت تبریز و مشهد ما بقی سایت ها تولیدی از جمله (بابل، شیراز و کرمانشاه) تعطیل خواهند شد. البته باید گفت سرانجام تلخ وعده های بدون کارشناسی رییس دولت نهم به اینجا ختم نمی شود چرا که ورشکستگی قطعی ایران خودرو سبب شده تا مدیرعامل این شرکت کارخانه های تولید خودرو که در دولت نهم در ونزوئلا، سوریه، سنگال، آذربایجان، چین، بلاروس، الجزایر و مصر افتتاح شده بود و برای آن تبلیغات شدیدی نیز صورت گرفته بود را در صورت اثبات غیر اقتصادی بودنشان تعطیل کند. با این تصمیم هوگو چاوس دوست و برادر عزیز محمود احمدی نژاد باید به جای سمند به فکر خودرو دیگری باشد تا آن را نخستین خودرو ضدامپریالیستی دنیا نامگذاری کند. علاوه بر همه این ها قرار است صادرات خودرو نیز کنترل شود به طوری که اگر صادرات برای ایران خودرو سود داشت، انجام شود این به این معناست که پز دادن های پی در پی وزیر صنایع و دولتی ها مبنی بر صادرات خودرو در دولت نهم ادعایی بی معنا بوده چرا که ظاهرا تا کنون خودرو ایرانی با ضرر صادر می شده و حتی پرداخت پول خودروهای صادراتی شش ماه پس از صادرات وصول می شده است. این اتفاقات یک چشمه از نتایج تصمیمات خودسرانه ، وعده های بدون کارشناسانه و بلند پروازی های بی حد وحصر دولت نهم است که البته وجوه تلخ مابقی آن در آینده ای نزدیک نمایان می شود

No comments:

Post a Comment