Thursday, July 30, 2009

تفاوت‏ها و شباهت‏های کفاشیان و توپولوف

کفاشیان(رئیس فدراسیون فوتبال) و توپولوف(هواپیمای روسی) تفاوت‏ها و شباهت‏های زیادی با هم دارند اما برای اینکه در حق هیچکدام کوتاهی نکرده باشیم فقط تعدادی از آن‏ها را برای شما می‏شماریم... !

تفاوت‏ها:
1. کفاشیان بعد از هر خرابکاری جلوی دوربین قهقهه می‏زند، اما توپولوف رعایت حال مردم را می‏کند و چیزی نمی‏گوید.
2. کفاشیان حالاحالاها خیال رفتن ندارد اما توپولوف حالاحالاها خیال رفتن دارد.
3. توپولوف را روس‏ها به ما انداختند، کفاشیان را ایرانی‏ها!
4. با توپولوف شاید بر حسب تصادف سالم به مقصد برسی، اما با کفاشیان خیالت کاملاً راحت است که هیچ وقت به مقصد نمی‏رسی!

شباهت‏ها:
1. هر دو با اینکه به دستور دیگران بلند می‏شوند و می‏نشینند، همیشه مقصر اصلی سقوط‏ها و ناکامی‏ها معرفی می‏شوند، اما کسی به آن‏ها خرده نمی‏گیرد، چون همه می‏دانند آن‏ها کاره‏ای نیستند.
2. هر دو اشک همه را در می‏آورند تا به هر قیمتی شده قربانی بگیرند.
3. هر دو در برابر انتقادات، فلزی بودن خود را ثابت می‏کنند و عکس‏العملی نشان نمی‏دهند.
4. ورود هر دوی آن‏ها از ابتدا اشتباه بود.
5. برای خروج آن‏ها سقوط هم کفایت نمی‏کند.


منبع:روزنامه گل

No comments:

Post a Comment