Thursday, July 30, 2009

شجاعت در برابر تو سر تعظیم فرود می‌‌آورد

جولای 30, 2009

من نمی‌‌دانم این عکس را دیده اید یا نه، مربوط به تظاهرات امروز در بهشت زهرا است.

بعضی‌ وقتها فکر می‌کنم شجاعت کلمه مناسبی برای توصیف این شیر زنان نیست. اینها از جان و جهانشان گذشته اند.

آزادی حق شما است، شما بهای آن‌ را به تمامی پرداخته اید. ببین چگونه عاجزانه در مقابل این شیر زن سردرگمند. عجزشان مستدام باد!

تردید نکن سپیده سر خواهد زد…..

17

No comments:

Post a Comment