Thursday, July 30, 2009

هشدار آیت‌الله منتظری به سران جمهوری اسلامی: از سرنوشت محمدرضا پهلوی درس عبرت بگیرید

آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعیان، در پاسخ به نامه اخیر هفتاد نفر از شخصیتهای سیاسی ایران از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی که از علمای اسلام در مقابل سرکوب و شکنجه معترضان یاری خواسته بودند، نوشته است که مقامات جمهوری اسلامی با بستن تنها یک بازداشتگاه نمی توانند مردم را "اغفال" کنند. آیت الله منتظری جواب داده است: " ‏تصمیم گیرندگان حوادث و فجایع اخیر آیا تجربه حکومت شاه و سایر رژیم هاى استبدادى را از یاد برده اند؟ مگر رژیم‏ ‏شاه با ایجاد خفقان و رعب و سرکوب آزادى خواهان و سانسور رسانه ها و زندانى و شکنجه نمودن فعالان سیاسى و‏ ‏معترضین و اعتراف گیرى از آنان و پرونده سازى و تبلیغات دروغ توانست در مقابل موج اعتراضات و نارضایتى هاى‏ ‏مردم مقاومت کند؟" آیت الله منتظری نوشته است: "عزیزانى که اکنون در زندان ها اسیر هستند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه مى‎گیرند و هر روز جنازه یکى از‏ ‏آن عزیزان را به خانواده ها تحویل مى‎دهند چه گناهى کرده اند؟ جز این که به تخلفات عدیده و تقلب در انتخابات به طور‏ ‏مسالمت آمیز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟". این مرجع شیعیان همچنین با انتقاد از شیوه های دستگاه های اطلاعاتی برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان، به فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی اخیر بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده و نوشته است: "این گونه اعترافات هیچ مبناى شرعى و قانونى ندارد و آمرین و عاملین آن مرتکب جرمى بزرگ شده اند و باید در دادگاهى‏ ‏عادل و بى طرف و علنى محاکمه شوند تا مردم واقعا احساس کنند به حقوقشان توجه شده است و به آینده امیدوار شوند،‏ ‏نه این که در صدد اغفال مردم باشند و مثلا با تعطیلى یک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن یک ساختمان بیندازند

No comments:

Post a Comment