Wednesday, July 29, 2009

مهم / به دستور مستقیم رهبر ، سگها فردا بسته میشوند

به دستور مستقیم رهبری در اعتراضات پنجشنبه هیچ احدی حق برخورد با مردم را ندارد. یکی از کارمندان صدا و سیما در پایگاه بسیج این سازمان خبر داد . به کلیه نیروهای اطلاعاتی و ارگانهای بسیجی از دفتر رهبری ساعت 10 صبح اطلاعیه محرمانه ای صادر شده که در تجمع معترضین فردا در مصلی حتی اگر شعارهای تند علیه نظام و حکومت داده شد هیچ احدی حق برخورد ندارد ( دقیقا از جمله -هیچ احدی حق برخورد ندارد - استفاده شده ) و از حضور در مصلی تهران بسیجیها و نیروهای اطلاعاتی را منع کرده اند و تاکید شده که در صورت بروز خشونت . درگیری و بازداشت معترضین شدیدا با افراد خاطی و خودسر برخورد خواهد شد . در پایان این اطلاعیه آمده که امنیت و برخورد با اغتشاشگران احتمالی به عهده نیروی انتظامی است .دو نکته ای که برای من بسیار با اهمیت است این است که این اولین بار است که چنین اطلاعیه ای از سوی دفتر مقام رهبری صادر شده در صورتی که این نوع اطلاعیه ها میبایست از سوی وزارت کشور و وزارت اطلاعات صادر و ابلاغ شود . نکته دوم در این اطلاعیه صریحا بسیجیها و نیروهای اطلاعاتی خودسر تهدید به برخورد آن هم از نوع شدید ! شده اند

No comments:

Post a Comment