Wednesday, July 29, 2009

امشب کوبنده ترین الله اکبر ما لرزه بر اندام کودتاچیان خواهد انداخت و ما را برای مراسم فردا (چهلم شهدای شنبه خونین) در مصلا آماده خواهد کرد

خیلی مهم هستکه الله اکبر امشب باشکوه هر چه تمامتر برگزار بشه تا اولا کسانی که برای شرکت در مراسم فردا هنوز کمی تردید دارند قوت قلب بگیرند و ثانیا کودتاچیها هم حساب دستشون بیاد که فردا با چه جمعیتی طرفند. لطفا به همه با اس ام اس خبر بدید فرصت کمه

No comments:

Post a Comment