Wednesday, July 29, 2009

موسوی: ما چنین چیزی را حتی قبل از انقلاب هم شاهد نبوده ایم

میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و چهره نمادین جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ، روز گذشته با محکوم کردن قتل‌ها و دستگیری‌های اخیر تظاهر کنندگان و معترضین اظهار داشت :" ما چنین چیزی را حتی قبل از انقلاب هم شاهد نبوده ایم". موسوی در دیدار با اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان در انجمن اسلامی معلمان ایران ماه شعبان و اعیاد این ماه را نعمتی برای نهضت سبز تلقی کرد و افزود: "این مهم‌ترین مساله است که شبکه عظیم اجتماعی و سبزی که در سراسر کشور ایجاد شده است، اگر هوشیار باشد که هست، باید از تمام این مناسبت‌ها با استفاده از خلاقیت خود استفاده کند". بدین ترتیب میر حسین موسوی مردم را به ادامه نهضت اعتراضی خود دعوت کرد و متذکر شد که :" ما می‌توانیم هر روز برنامه‌ای برای روشنگری و پیگیری اهداف بلند نهضت بزرگ سبز داشته باشیم". وی با اشاره به اصل آزادی برگزاری اجتماعات به درخواست خودش و مهدی کروبی برای برگزاری مراسم یابود شهدای وقایع اخیر در روز پنجشنبه هشتم مرداد ماه در مصلی تهران اشاره کرد و اظهار داشت که با این کار دولت را در معرض امتحان قرار داده است و افزود:" ما نمی‌خواهیم کاری کنیم ، سخنرانی هم نداریم ، فقط می‌خواهیم از مصلایی که با هزینه‌های صدها میلیارد تومانی ساخته شده، یک استفاده‌ای کنیم ، همان 13 میلیونی که شما می‌گویید ، این‌ها هم حقی دارند نسبت به این مصلی و از پول آنها ساخته شده و از بودجه عمومی صرف شده است و متعلق به آنها هم هست ، اجازه دهید ما جمع شویم و فقط قرآن بخوانیم". موسوی در ارتباط با غافلگیر شدن دولت حاکم و در نتیجه واکنش خشونت بار آنها معتقد است که مسئولین دولت فقط تا زمان انتخابات برنامه ریزی کرده بودند و تمام تلاش آنها در این جهت بوده است که مردم در انتخابات شرکت نکنند و سپس فکر نمی‌کردند که در مدت کوتاهی چنین موج عظیمی ایجاد شود. وی در ارتباط با تظاهرات و اعتراض های خیابانی افزود: "من نسبت به این اعتراض‌ها خوشحالم زیرا این اعتراض‌ها نشان دهنده سلامت ملت ماست. مردم ما راضی به جنایت نیستند، راضی به اینکه افراد جانی پیدا شوند و به خانه‌ها و ماشین‌های مردم حمله کنند، نیستند. این عدم رضایت نشان دهنده زنده بودن ملت ماست و کسانی که در مسئولیت هستند بدانند که اگر ملتی طاقت مخالفت با جنایت‌ها را دارند باید در کنار این ملت و مدافع آنها باشند

No comments:

Post a Comment