Thursday, July 30, 2009

از کارمند بانک گرفته تا 20:30 مردم را از راهپیمائی های فردا (۸/۵/۸۸)آگاه می کنند.

از جو بوجود آمده پیش بینی میشه دو تجمعی که فردا قرار انجام بشه در حد راهپیمائی دوشنبه 25 خرداد 88 خواهد بود.چرا؟ دلیل دارم امروز تو ی بانک بودم یکی از کارمند های بسیار بد خلق بانک که معمولا جواب سلام را هم بزور می داد بطوریکه مردم بشنون به همکارش می گفت : فردا مردم می خوان جمع بشن مصلا بریم ببینیم چه خبره؟ من با معاون بانک کار داشتم یک ساعتی تو بانک منتظر معاون بودم. دقت کردم این جمله رو حدود 10 بار تکرار کرد. واما دیگری از 20:30 که با آب تاب و طولانی در مورد تجمع مردم صحبت میکرد. و با نشان دادن عکس شهدای جنبش سبز به مردم، به مردم انگیزه حضور داد

No comments:

Post a Comment