Thursday, July 23, 2009

شجریان از روزنامه کیهان شکایت کرد

بر اساس شنیده ها، محمد رضا شجریان، خواننده شهیر ایرانی از روزنامه کیهان به دلیل آنکه وی را "وطن فروش" نامیده بود، رسما شکایت کرده است.گفتنی است پیش از این، شجریان از صداوسیما نیز بخاطر پخش بدون اجازه آثارش شکایت کرده بود

No comments:

Post a Comment