Friday, July 24, 2009

آيت الله وحيد خراساني خطاب به صادق لاريجاني فرموده اند : با پذيرش رياست قوه قضاييه آخرت خود را از دست مي‌دهي

به گزارش پایگاه خبررسانی عبرت پايان دوره چهار ساله دولت نهم و ریاست جمهوری احمدی نژاد برای نخستین بار با خاتمه دوره پنج ساله رياست آیت سيدمحمو د‌ هاشمي شاهرودي بر قوه‌قضائيه در مرداد امسال تلاقي پيدا كرده است ،پیش از این با قاطعیت از حضور آیت الله صادق لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه سخن گفته می شد اما تاخیر مراسم معرفی ایشان در این روزها و طرح سخنان و توصیه های آیت الله وحید خراسانی پدر همسر ایشان موجب بروز اندکی تامل و احتمال انصراف وی و جایگزینی محسنی اژه ای در این مسولیت شده است شنیده می‌شود به دلیل نشر اين خبر، محسنی‌اژه‌ای وزیر فعلی اطلاعات به عنوان جایگزین هاشمی شاهرودی رئیس فعلی قوه قضائیه انتخاب شده‌است

No comments:

Post a Comment