Friday, July 24, 2009

مهدی سخر خيز، فرزند عيسی سحر خيز:در بازداشتگاه، ماموران پدرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و دنده های او را شکسته اند

در دومين روز از اعتصاب غذای جمعی از ايرانيان مقيم آمريکا در مقابل دفتر سازمان ملل متحد، تعدادی از روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی سخنرانی کردند. مهدی سخر خيز، فرزند عيسی سحر خيز، که هم اکنون در زندان به سر می برد، در اين مراسم سخنرانی کرد و گفت: در بازداشتگاه، ماموران پدرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و دنده های او را شکسته اند. مهدی سحرخيز همچنین گفت که پدرش، در تماس تلفنی کوتاهی با اعضاء خانواده خود، از ايرانيان خارج از کشور خواسته تا عليه شرکت «نوکيا» اقامه دعوا کنند. آقای سحرخيز گفته است که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی، با بهره گيری از فن آوری هايی که اين شرکت فنلاندی به ايران فروخته، موفق به رديابی و بازداشت گروه زيادی شده اند. به گزارش خبرنگار راديو فردا از نيويورک، در آغاز دومين روز اين اعتصاب غذا، اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سياسی، تاکيد کرد که اين اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان سياسی برگزار می شود. آقای گنجی اضافه کرده است: جمع حاضر در اين اعتصاب غذا مخالف هرگونه حمله نظامی به ايران و تحريم عليه اين کشور است. پس از آقای گنجی، شهرنوش پارسی پور، نويسنده، در سخنرانی خود بر نقش اينترنت در جنش سبز در ايران تاکيد کرد. شهرنوش پارسی پور اضافه کرد : مردم بدون هيچ طرحی جنبش سبز را به پيش می برند و هر فرد در اين جنبش نقش رهبری دارد

No comments:

Post a Comment