Sunday, July 26, 2009

یک هفته مانده به موعد تنفیذ و تحلیف دولت کودتایی کابینه سقوط کرد

با تحقق موج جدید برکناری وزیران توسط احمدی‌نژاد، کابینه دولت نهم از رسمیت افتاد و بدین ترتیب از امروز احمدی‌نژاد و هیات وزیران حق رای‌گیری درباره‌ی هیچ مصوبه‌ای را ندارند. همچنین با توجه به فرصت باقی مانده، ادامه‌ی کار دولت او نه در روزهای آینده و نه پس از تنفیذ و تحلیف دولت کودتایی، هیچ وجه قانونی نخواهد داشت. به گزارش «موج سبز آزادی» امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد به روایتی دو وزیر و به روایتی چهار وزیر را برکنار کرده است. محسنی اژه‌ای و صفار هرندی حتما و لنکرانی و جهرمی احتمالا باید از دولت خداحافظی کنند. شاید احمدی‌نژاد قصد داشته با این کار، فضای خبری را تحت‌الشعاع قرار دهد و نگذارد واقعیت غیرقانونی بودن ریاست او بر دولت دهم همچنان در ذهن مردم باقی بماند. اما از آنجا که دست واقعیت همیشه بالای دست دیکتاتورهاست، او این بار بزرگترین ضربه را به خود زده و پیش از آنکه با تنفیذ و تحلیف برآمده از کودتا، آشکارا از قانونیت بیفتد، با دست خود کابینه را به سقوط کشانده است

No comments:

Post a Comment