Sunday, July 26, 2009

آرمین خطاب به یزدی:تمام ناراحتی تان ازهاشمی این است که ثابت کردحتی معصوم بدون رضایت مردم نمی‌تواند حکومت کند

محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و پژوهشگر دینی در نامه‌ای به اظهارات اخیر آیت الله یزدی، علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیز الهی و آسمانی دانستن مشروعیت پاسخ داد : مصاحبه شما علیه اظهارات آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گذشته تهران در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. نفس اینکه فقیهی با فقیه دیگر درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و فقهی و کلامی اختلاف نظر داشته باشد و این اختلاف به داوری خرد جمعی در عرصه عمومی گذاشته شود بسیار مبارک و مغتنم است. شما با انتقاد و حمله علنی در سطح رسانه‌ها به آقای‌هاشمی رفسنجانی آگاهانه یا ناآگاهانه پذیرفته‌اید که خرد جمعی مطالب یک حرکت سیاسی و تبلیغاتی محض باشد

No comments:

Post a Comment