Monday, July 27, 2009

ماجرای محمود و شورای شهر و شهردار

چندی پیش نمایندگان محترم دولت در مجلس به منظور مهار کامل ملت همیشه در صحنه و کندن آخرین ریشه های مردمسالاری نیمه جان در مملکت، زحمت کشیده و طرحی را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کردند. نمایندگان مذکور در طرح مذبور آورده بودند که حق انتخاب شهردار در شهرهای کشوراز شوراها گرفته و به فرمانداران و استانداران اعطا شود و از آن پس شوراهای محترم شهرها مجاز بودند سماغشان را مکیده و کشکشان را بسابند.
روز گذشته هم نمایندگان دولت و مردم در مجلس با مشقت بسیار مرحمت کرده و یک فوریت آن را رد کردند و گذاشتند تا سر وقت به حسابش برسند.
البته نکته جالب اینجا نبود بلکه آنجا بود که نادر قاضی پور نماینده حامی دولت (از ارومیه) در مجلس در دفاع از این لایحه گفت: شهرداران در حال حاضر اضطراب دارند و نگران تعویض خود هستند. وی با بی شرمی تمام ادامه داد که انتصاب شهردار از سوی وزارت کشور باعث ثبات در مدیریت شهرها می‌شود.
آخ! چقدر این بشر با مزه است. اینجانب که از شدت خنده به مرز انفجار و بروز یک فاجعه انسانی نزدیک شدم. آخر ای مهرورز، ای 24 میلیون رأی، ای کودتاچی اگر می خواهی دلیل بیاندازی حداقل به گنجایش ملت شهیدپرور هم نگاهی بیانداز. وقتی وزارت کشور ظرف چهار سال سه بار وزیر عوض کرد و بعضی شهرها تا پنج بار فرماندار جابجا کردند، آنوقت با این وضعیت می خواهید انتخاب شهردار را هم بسپارید به آن؟ اگر خیلی طبیب هستید بروید سر کچل خودتان را دوا کنید، شهرداری و شورای شهر پیش کش

No comments:

Post a Comment