Thursday, July 23, 2009

حمایت یک مرجع تقلید دیگر از مقاومت جنبش سبز در برابر کودتای انتخاباتی

آیت‌الله دستغیب در پیام خود به صراحت از دیگر مراجع تقلید نیز خواسته تا در برابر کودتا به نفع مردم موضع بگیرند و نگذارند شائبه‌ی جدایی مراجع از مردم پیش بیاید

No comments:

Post a Comment