Sunday, July 26, 2009

مصاحبه حسن خمینی در عراق

دانلود

دانلود

پدران ما حق نداشتند برای نسلهای آینده تعیین تکلیف کنند. کسانی که در ۱۲ فروردین سال ۵۸ رای دادند الان در اقلیت جامعه قرار دارند. ۷۰ میلیون نفر برای چند نفر باید از بین بروند یا اینکه عاقلانه فکر کنیم و یک همه پرسی صورت بگیره. اگر مردم دوباره رای دادن به جمهوری اسلامی، که با قدرت بیشتر به کارش ادامه میده. اگر هم رای نیاورد .... خودتون گوش بدین

http://www.youtube.com/watch?v=2VJt86c9fII

No comments:

Post a Comment