Sunday, July 26, 2009

هاشمی در مراسم تحلیف احمدی نژاد شرکت نمی

رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم تحلیف احمدی نژاد در مجلس حضور نمی یابد. روزنامه جوان نوشت: یک فرد نزدیک به هاشمى رفسنجانى گفت: چند روز پیش طى تماسى تلفنى از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شد تا در مراسم تحلیف محمود احمدى نژاد که قرار است هفته آینده برگزار شود،شرکت کند اما هاشمى رفسنجانى این درخواست را رد کرده و با حضور در این مراسم به شدت مخالفت کرده است

No comments:

Post a Comment