Friday, July 24, 2009

بيانيه بخشي از مجلس خبرگان رهبري درباره انتخابات و حوادث پس از آن

گروه سياسي؛ چهل روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، بخشي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بيانيه يي «بدون نام و امضا» منتشر کردند تا هشدار دهند «فصل الخطاب در امور رهبري» است و بهتر است اکبر هاشمي رفسنجاني «در شرايط کنوني کشور پشتيباني بيشتر و شفاف تري از ولايت فقيه» داشته باشد.اين بياينه در شرايطي منتشر شده است که چند روز پيش اخباري مبني بر تلاش مثلث احمد جنتي، محمدتقي مصباح يزدي و محمد يزدي براي انتشار اطلاعيه يي با اين محتوا عليه هاشمي رفسنجاني روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته بود.رودررويي اين سه روحاني نامدار حامي دولت نهم با رئيس مجلس خبرگان داستاني دنباله دار است. از زمان برگزاري انتخابات دوره چهارم خبرگان و تعيين رياست اين مجلس گرفته تا بحث و مجادلات دوران چهارساله دولت نهم بارها اين مثلث سه گانه و هاشمي رفسنجاني مقابل يکديگر قرار گرفته اند. اما اين مرتبه قصه موضوع ديگري دارد. انتخابات رياست جمهوري دهم و ماجراهاي قبل و بعد از آن تبديل به بزنگاهي شده است تا اختلاف هاي گذشته دوباره مجالي براي بروز پيدا کنند. بيانيه جمعي از اعضاي خبرگان رهبري که در پاي آن عبارت «اکثريت نمايندگان» درج شده است و تنها سايت تابناک تعداد امضاها را «50» نفر ذکر کرد يک هفته بعد از سخنراني اکبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران منتشر شده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در قامت خطيب پيشنهادهايي را براي حل آنچه او «بحران» در کشور مي خواند، ارائه کرد و در ضمن آن درباره «مشروعيت» و «مقبوليت» نظام احاديثي نقل کرد که واکنش هاي بسياري را به همراه داشت.هنوز از اظهارات هاشمي يک روز نگذشته بود که آيت الله «محمد يزدي» رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم يک مصاحبه مطبوعاتي در قم برپا کرد و با دسته بندي سخنان رقيب ديرينش به تندي بر او تاخت. اما ماجرا به همين جا ختم نشد چراکه بعد از اين مصاحبه، نوبت پيگيري انتقادها بود.يزدي به پشتوانه نقشش در جامعه مدرسين و با ياري جنتي و مصباح يزدي اقدام به جمع آوري امضا از نمايندگان خبرگان رهبري کرد. اين دو روحاني نيز به واسطه جايگاهشان يکي در جمع علماي تهران و شوراي نگهبان و آن ديگري در موسسه پژوهشي امام خميني(ره) هر کدام در ميان اعضاي خبرگان حامياني دارند. هرچند آنها در جريان راي گيري براي انتخاب رئيس مجلس خبرگان نتوانستند آرا را به نفع خود تغيير دهند و در نهايت اکبر هاشمي رفسنجاني با 41 راي از مجموع 76 راي بر «احمد جنتي» با 34 راي پيشي گرفت و بر صندلي رياست تکيه زد. به نظر مي رسد اين روند کماکان ادامه دارد و همين موضوع منجر به پرهيز از انتشار تعداد و اسامي نمايندگان امضا کننده بيانيه شده است. با اين حال فارغ از اين موضوع اهميت وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم و نقش هاشمي رفسنجاني در ماجراهاي اخير کشور به گونه يي است که انتشار بيانيه هاي متعدد و موضع گيري هاي مختلف از سوي رقباي سياسي را ضروري مي نمايد. در اين ميان انتشار بيانيه توسط مجلسي که هاشمي رفسنجاني خود رياست آن را برعهده دارد، معناي ديگري پيدا مي کند. در اين بيانيه با تشکر از حضور پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري آمده است؛ «دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در جريان انتخابات دهم با فضاسازي رسانه يي و تشکيک زودهنگام در سلامت انتخابات و ايجاد التهاب سياسي و اجتماعي و بالا بردن هيجانات و مطالبات از طريق استفاده ابزاري از انتخابات و استفاده از غفلت بعضي از نامزدان رياست جمهوري، با يک جنگ رواني تمام عيار وارد عمل شدند و با ادعاي موهوم و شبيه به افسانه تقلب بزرگ در انتخابات که برگرفته از سناريوي انقلاب هاي مخملين بود سعي در تخريب اذهان عمومي و ايجاد يأس و ترديد در مردم کردند که با خطبه تاريخي مقام معظم رهبري در نماز جمعه بيست و نهم خردادماه و اعتماد به نهادهاي قانوني توطئه دشمنان مثل گذشته نقش بر آب شد.امت خداجو، با استحکام و اقتدار، پشت سر رهبر خويش براي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي به راه خود ادامه خواهند داد.»
در ادامه بيانيه آمده است؛ «بسياري از علما و نخبگان و شخصيت ها و دلسوزان نظام انتظار دارند که رئيس محترم مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام که همواره با تدبير و فراست در کنار امام و رهبري به حل مشکلات و معضلات کمک کرده اند در شرايط کنوني نيز با پشتيباني بيشتر و شفاف تر از ولايت فقيه و بيانات رهبري در اين شرايط حساس دشمنان اسلام و نظام و کينه توزان و بدخواهان و فرصت طلبان را در نقشه شيطاني براي آسيب به وحدت و همدلي ناکام گذارند.» امضا کنندگان بيانيه تاکيد کرده اند؛ «نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه ميراث گران سنگ امام خميني است و تنها شيوه براي حفظ راه امام و حراست از آن، حمايت از ولايت فقيه است. تداوم انقلاب اسلامي بر پايه تمسک به ولايت فقيه و ولي فقيه واجب الاطاعه است. همچنين اعلام مي کنيم خط امام را بايد در انديشه و سلوک رهبري يافت. فصل الخطاب رهبري است و هرگونه انحراف از راه و مواضع رهبري انحراف از آرمان هاي انقلاب و خط اصيل امام خميني است.»البته در بخشي از اين بيانيه از احمدي نژاد نيز خواسته شده است از اوامر رهبري و نصايح خيرخواهانه بزرگان ديني تبعيت کند.هاشمي رفسنجاني هنوز به اين بيانيه واکنشي نشان نداده است اما انتشار آن نشان مي دهد اختلاف ها در درون مجلس خبرگان رهبري هنوز ادامه دارد

No comments:

Post a Comment