Thursday, July 23, 2009

شهید دیگری در راه آزادی: محسن روح الامینی پسر رئیس اینیستیتو پاستور ایران

همین الان بهم خبر رسید که برادر بهترین دوستم تو ایران شهید شده.. آقای محسن روح ال امینی که 18 تیر تو جریان درگیری های جنبش سبز دستگیر شده بود و گفته بودن به زودی آزادش می کنن, اما دیشب به خونوادش زنگ زدن و خبر مرگشو دادن.... و اینطور که گفتن نیروی انتظامی ازشون پول خواسته که جسد رو تحویل بدن و غیره... خبرهای تکمیلی رو هرچی رودتر اعلام می کنم...فردا تشییع جنازشه
facebook

No comments:

Post a Comment