Sunday, July 26, 2009

دعوت ازدانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران برای حضوردرمراسم ختم محسن روح الامینی سه شنبه ساعت5 تا 7

سه شنبه ششم مرداد ۱۳۸۸ از ساعت 5 تا 7 مراسم ختم برای شهید محسن روح‌المینی در آمفی‌تاتر دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌شود. برگزار کننده‌های این برنامه دوستان محسن در این دانشکده هستند. از همه ی بچه های دانشکده فنی دانشگاه تهران دعوت می شود در این مراسم حضور داشته باشند

No comments:

Post a Comment