Tuesday, August 4, 2009

بازداشت و آزادی همسر مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در ناآرامی‌های ديروز - سلام نيوز

ه گزارش «سلام‌نيوز» وی پس از دستگيرشدن و با طی مراحل قانونی، در اختيار مراجع ذيربط قرار گرفته است.

همسر فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز و با وساطت‌های صورت گرفته آزاد شده و به خانواده‌اش پيوسته است.

گفتنی است در جريان ناآرامی‌های ۳۰ خرداد امسال نيز، فائزه، دختر رئيس مجمع تشخيص مصلحت در حالی که به همراه برخی بستگانش، از جمله دو دختر خود و همسر مرعشی در ميان معترضين حضور داشتند، دستگير شدند اما دو روز بعد با آزادی آن‌ها از بازداشت موقت، موافقت شد

No comments:

Post a Comment