Monday, August 17, 2009

علیخانی: بروجردی را قبول دارند/ما را محرم ندانستند/اجازه بازدید از اوین به من ندادند

قدرت الله علیخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس که به دستور علی لاریجانی عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگاهها و نحوه برخورد با بازداشتی های پس از انتخاب شده است ،گفت :ما را مانند آقای بروجردی محرم ندانستند و در بسیاری از قسمت های اوین راه ندادند. قدرت الله علیخانی نماینده قزوین در گفت و گو با خبرنگار پارلمان نیوز در خصوص برخی اخبار مبنی بر اعتراف برخی از بازداشت شدگان به شکنجه و تجاوزات جنسی به آنها در دیدار با کمیته ویژه مجلس در زندان اوین گفت:متاسفانه ما را مانند آقای بروجردی محرم ندانستند و اجازه حضور در بسیاری از اماکن که آقای بروجردی در زندان بازدید کرد را به ما ندادند.به همین دلیل من از مسایل مطرح شده بی اطلاع هستم. علیخانی تاکید کرد:گویا آقای بروجردی را قبول دارند و از خودشان می دانند اما بین ما با بروجردی فاصله قایل هستند و به همین دلیل اجازه بازدید به ما ندادند. پس از اعتراض فراکسیون خط امام به ترکیب کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشتگاهها و بازداشتی های پس از انتخابات قدرت الله علیخانی به دستور علی لاریجانی عضو این کمیته شد.در آخرین بازدید این کمیته از زندان اوین قدرت الله علیخانی نیز حضور یافت که به گفته وی او اجازه حضور در اماکن مختلف اوین را همچون بروجردی و تجری نمایندگان اصولگرا نیافته است. علیخانی به پارلمان نیوزگفت:ممکن است عدم اجازه به بنده برای بازدید از بخش های مختلف اوین به دلیل عضویتم در فراکسیون اقلیت مجلس باشد. وی تصریح کرد:تقاضای ما بازدید و ملاقات با زندانیان سیاسی بود که گرچه آقای بروجردی و تجری با تاج زاده ،عطریانفر و ابطحی دیدار کردند اما به من اجازه این ملاقات را ندادند

No comments:

Post a Comment