Monday, August 17, 2009

تجمع در میدان هفت تیر/ بازداشت بیش از 15 نفر و حمله موتورسوارها به تجمع کنندگان

دوشنبه، 26 امرداد 1388

ادوارنیوز: نیروهای گارد ویژه در برابر ساختمان روزنامه اعتمادملی به شدت با تجمع کنندگان برخورد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، صدها نفر که قصد داشتند در برابر این روزنامه تجمع کنند، با هجوم نیروهای ویژه موتورسوار مواجه شدند که به مردم حمله می کنند و آنها را متفرق می سازند.

بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 15 نفر از تجمع کنندگان بازداشت و با اتومیبل های ون به مکان نامعلومی منتقل شده اند، همچنین دو زن به شدت از سوی نیروهای انتظامی مضروب شده اند.

نیروهای گارد ویژه که فضای امنیتی در میدان هفت تیر ایجاد کرده‌اند همچنین به یک اتوبوس شرکت واحد نیز حمله کرده‌اند.

این درحالی است که ساعتی پیش خبر توقیف روزنامه اعتمادملی منتشر شد

No comments:

Post a Comment