Sunday, August 16, 2009

ا.ن به آمریکا می‌رود: ایرانیان آمریکا و کانادا کجایید؟

در این عکس دعوتنامه‌ی ا.ن را برای آشنایان خود در آمریکا می‌بینید. دارند زمینه را برای سفر او آماده می‌کنند. شرافت اجازه نمی‌دهد ایرانیان آمریکا و کانادا این جلسه را بدون اعتراض خود بگذارند. باید از همین حالا برای در هم کوبیدن او در همین جلسه اقدام کرد: لینک دیگر برای همین دعوتنامه: http://yfrog.com/0ndawatj

No comments:

Post a Comment