Sunday, August 16, 2009

الله اکبر گفتن در جمهوری اسلامی جرم اعلام شد-برخورد قضائی با "الله اکبر" گویان بر پشت بام‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان، اخیرا برخی هموطنان ساکن در بعضی محلات شمال و شمال غرب تهران با مراجعه به برخی کلانتری ها و دادسراها خواهان رسیدگی و برخورد با برهم زنندگان آرامش و آسایش مردم ازپشت بام ها شدند . هم اکنون با گذشت بیش از دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری برخی معترضان به نتایج انتخابات که تعداد آن ها در مقایسه با روزهای نخست بعد از انتخابات بسیار کاهش یافته است در برخی مناطق شمال و شمال غربی تهران اقدام به سردادن تکبیر و شعارعلیه دولت می کنند که این مساله موجبات ناراحاتی قشر عظیمی از مردم آن مناطق را فراهم کرده است . همچنین گفتنی است اخیرا دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم احقاق حق و جبران خسارات وارده به برخی از شهروندان در حوادث و اغتشاشات اخیر، شعبه 13 بازرسی دادسرای ناحیه 28 ویژه کارکنان دولت تهران به عنوان شعبه ویژه از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تعیین شده است. در این ابلاغیه اعلام شد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح و ارائه شکایات در موارد ذیل می‌توانند به شعبه مربوطه مراجعه کنند: الف) تخریب وسائل نقلیه و اماکن و اموال خصوصی و عمومی در اغتشاشات اخیر تهران. ب) ایجاد خوف و ترس مبنی بر سلب آرامش و نظم عمومی توسط افرادی خاص. ج) ایجاد مزاحمت و تعرض و ایراد ضرب و جرح عمدی. د) هرگونه خسارت مالی و جانی در اثر تحریک به آشوب و بلوا در ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر

No comments:

Post a Comment