Monday, August 17, 2009

سخنرانی آیت الله صانعی : کاری کردند که اگر انتخابات رو هم باطل کنید مردم راضی نمی شوند

http://www.youtube.com/watch?v=4mrDv_MjwM8

هزار و سیصد بیست و پنج رو من یاد دارم که اصفهان آمدیم و فوت مرحوم آقا سید ابولحسن اصفهانی . و درگیری های قاوم و مصدق و درگیری های بعد.تا حتی دستگیری امام سلام الله علیه . اما هیچ گاه چنین حالتی برای بنده پیش نیامد . حتی شهید کردن عزیزانی که در جاهای مختلفی در رژیم به شهادت رسیدند. همچون مرتضی نیک نژاد . صفار هرندی و دیگران . و فشار هایی که می آمد فراوان . حتی فشار هایی که طاقت فرسا بود . اما در عین حال مطمئن بودیم که این فشارها نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت . چون به هر حال مسئولین نظام فکری خواهند کرد و جلوی فشار ها را خواهند گرفت . و ما هم گاه و بیگاه بهشون تذکر میدادیم و تا حدی هم عمل می شد .
این فشاریست که مسائل روز برای بنده آورده . به عنوان یک مسلمان . زندگی امام را خودتان مطالعه کنید . از دروغ گویان و دروغ پردازان نگیرید. از کسانی که امام رو فقط برای منافع خودشون می خوان نگیرین .
دوستان امام رو ببینیید به کجا رفتنید . امروز هم عده ای از اونها که در راس این نظام بودند در زندانند به عنوان اینکه می خواستند رژیم رو و نظام رو عوض کنند . آیا باور کردنیست؟ آیا این عزیزانی که هر یک دارای خانواده های متدینی هستند...
در این نظام مهندس موسوی از نظر تدین و تعهد یا بی نظیر است یا کم نظیر .
هیچ کس حق ندارد مجرمی را عذاب مضاعف کنید . اسیری که فردا بنا است اعدام شود باید آب بهش داد . غذا بهش داد .
امیر المومنین فرمودند : هنگام تجرید و حبس اقرار معتبر نیست . تخلیه اطلاعاتی و قطع ارتباط با بیرون .
به قدرت خود ننازید .
من به یکی از آقایون گفتم انتخابات رو باطل کنید . گره ای که با دست باز می شود رو با دندان باز نمی کنند.
الان کاری کردند که اگر انتخابات رو هم باطل کنید مردم راضی نمی شوند .
حکومت اسلامی حداقل باید با اونایی که زحمت کشیدن خوب رفتار کنه . این کلاس اول سیاسته . منتها چه کنیم خدا عقلشون رو گرفته است

No comments:

Post a Comment