Sunday, August 16, 2009

هر لحظه به تعدادمان افزوده می شود... از هنرمندانی که به ما پیوستند سپاسگزاری می کنیم

تحریم دوسالانه پوستر تهران از سوی طراحان گرافیک به نتایج مثبتی رسیده است. تا کنون بیش از 340 نفر از طراحان ایرانی و خارجی شرکت در این دوسالانه را تحریم کرده اند. اگر شما هم طراح گرافیک هستید... خودتان بهتر می دانید

No comments:

Post a Comment