Wednesday, August 12, 2009

نحوه شهادت امیر جوادی فر لنگرودی تحت شکنجه

گفتگوی پدرِ شهید امیر جوادی فر لنگرودی با رادیو فردا در روز خاکسپاری امیر. در این گفتگو آقای جوادی فر ز وضع اسفناک جسد شهید امیر صحبت کرده و افشا می کنند که پس از دستگیری غیر قانونی جوانان نازنین ما چه شکنجه ای برآنان روا می دارند نه منجر به قنل این عزیزان نوگلان امید آینده مام وطن می شوند. من و ما مدیون و ممنون آقای جوادی فر و دیگر داغدارانِ عزیز از دست داده هستیم که از تهدید و ارعاب نهراسیده، زبان در کام نگرفته و با شهامت به افشای ستم و جنایتی که بر زنداندانیانِ ما اعمال می شود، می پردازند. ما همه با شما هستیم. ما همه داغداریم. تا وقتی که حق خون شهدای مام وطن اداء نشده ایران داغدار است

یوتوب
http://www.youtube.com/watch?v=827WKxW_p98&feature=related

دانلود مگاآپلود

دانلود رپیدشیر

No comments:

Post a Comment