Sunday, August 16, 2009

تهدید دختر نوجوان ابطحی برای تکذیب اخبار مربوط به سلامت روانی پدرش

اخبار رسیده به «موج سبز آزادی» حاکی از آن است که دختر نوجوان محمدعلی ابطحی توسط نیروهای فشار به خاطر افشاگری‌هایی که اخیرا در مورد وضعیت جسمی و روحی پدر دربندش کرده بود، تحت فشار قرار دارد. یک منبع موثق اطلاع داد که دختر نوجوان ابطحی به دلیل ذکر این نکته در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مختلف، که به پدرش قرص‌های آرام‌بخش قوی می‌دهند تا او را از حال عادی خارج کنند، توسط نیروهای امنیتی به شدت تهدید شده است و از او خواسته‌اند تا این مطالب را در اسرع وقت انکار کند وگرنه پدرش تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. همچنین فخرالسادات محتشمی‌پور در وبلاگ شخصی خود تحت فشار بودن همسر و فرزندان ابطحی را تایید کرد و نوشت: خانواده ابطحی با حضور یک بازجوی بی‌ادب و خشن که مدام همسر و فرزندان ابطحی را در مقابل وی تحقیر می‌کرد با عزیز دربندشان در اوین شام خوردند. شامی که بیشتر به شام نفرت و حسرت شبیه بود

No comments:

Post a Comment