Tuesday, August 4, 2009

همسر مهدی هاشمی رفسنجانی دستگیر شد

در ناآرامی های پراکنده دیروز تهران، همسر مهدی هاشمی رفسنجانی،فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت، حوالی میدان ونک در تهران دستگیر شد. به گزارش شبکه ایران،‌ وی پس از دستگیرشدن و با طی مراحل قانونی، در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است. البته بنابر اطلاعات تکمیلی خبرنگار شبکه ایران، همسر فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز و با وساطت های صورت گرفته آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. گفتنی است در جریان ناآرامی های 30 خرداد امسال نیز، فائزه، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حالی که به همراه برخی بستگانش، از جمله دو دختر خود و همسر مرعشی در میان آشوبگران حضور داشتند، دستگیر شدند اما دو روز بعد با وساطت های انجام گرفته، با آزادی آن‌ها از بازداشت موقت، موافقت شد. فائزه هاشمی البته بعدها ادعا کرد که قصد آشوبگری نداشته و به دلیل گرسنگی درآن حوالی به دنبال" ساندویچ" می گشته است

No comments:

Post a Comment