Wednesday, August 12, 2009

هاشمی‌ رفسنجانی‌، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی از فعالیت سیاسی منع شده اند

به نظر می‌رسد هاشمی‌ رفسنجانی‌، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی توسط کودتا گران به گروگان گرفته شده‌اند. از حضور هاشمی‌ در نماز جمعه ممانعت شده. به موسوی اجازه اعلان رسمی‌ جبهه سیاسی سبز که قرار بود هفته پیش در قالب بیانیه شماره ۱۱ اعلان عمومی‌ شود داده نشده است. خاتمی از ۱۰ روز پیش سکوت مطلق پیشه کرده. کروبی هم از یک هفته پیش هیچ گونه اظهار نظری نکرده است (نامه کروبی به هاشمی‌ ۱۵ روز قبل نوشته شده است). هموطن. لزوم حضور انبوه ما برای تجمع بازار تهران - چهار شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۱ - بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. هموطنانی که امکان تجمع و شعار دادن ندارند حتی الامکان از محل کار بیرون آمده و تا محل بازار تهران پیاده روی کنند. حضور انبوه ما در خیابان و وحشت ناشی‌ از آن، امکان تجمع کم خطر برای دیگر هم وطنان ایجاد کرده و کودتا گران را بیش از پیش رسوا خواهد کرد

No comments:

Post a Comment