Wednesday, August 12, 2009

افشاگری پسر کروبی در مصاحبه ای با رادیو آلمان_در کهریزک همه کار کردند

حسین کروبی، فرزند شیخ مهدی کروبی درباره نامه ای که پدرش به هاشمی رفسنجانی نوشته و در آن از تجاوز به دختران و زنان و پسران دستگیر شده کرده بود، در مصاحبه ای کوتاه با رادیو آلمان گفت: اتفاقاتی در کهریزک رخ داده و پدرم می‌خواهد بداند که این ها حقیقت دارند یا نه. من فکر می‌کنم از حمله مغول به بعد در جامعه ما چنین چیزی نبوده. پدرم می‌خواهد مسئولان اگر چنین چیزی هست، به آن رسیدگی کنند و اگر نیست، بیایند دفاع کنند. چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟ خوب آقای رفسنجانی رییس خبرگان است و به یک معنا به کار نهادهایی (از جمله کلیه نیروهای نظامی و انتظامی) که زیر نظر رهبری هستند، می‌تواند در این زمینه تحقیق و بررسی کند. البته به نظر من تا کنون خبرگان از خیلی کارها غافل بوده. پدرم فکر کردند که ارتباط خوب و دوستی آقای رفسنجانی با آقای خامنه‌ای می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. از واکنش‌ها اطلاعی ندارید؟ آقای لاریجانی واکنش خوبی نشان داده که گفته بروند بررسی کنند. ظاهرا همه به صرافت افتاده‌اند که پی قضیه را بگیرند. اقای رفسنجانی نامه‌ای داده‌اند به آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه تا موضوع را بررسی کند. در حالی‌که قصد پدرم این بود که آقای رفسنجانی موضوع را با آقای خامنه‌ای در میان بگذارد وگرنه خودش هم می‌توانست به شاهرودی نامه بنویسد. سایت‌های ایرانی و خارجی، تقریبا همه این نامه را منتشر کرده‌اند. سایت‌های داخلی البته موضوع تجاوز جنسی را از نامه حذف کرده‌اند. به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرده که چیزی از زندان بگوید؟ چرا خیلی زیاد. اخبار بدی از کهریزک شنیدم. ولی اجازه بدهید چیزی نگویم. خوب سربسته هم که شده بگویید چه شنیده‌اید؟ می‌گفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا را مدام سم‌پاشی می‌کردند. گاز اشک آور توی خود سوله زده‌اند. آنها را روی هم پرت می‌کرده‌اند. از مسائل جنسی هم گفتند. می‌گفتند با ما هر جور اذیتی توانستند انجام دادند و خیلی کتک زدند. می‌گفتند ما را دولا می‌کردند و می‌گفتند شما خر هستید و یک آدم گنده‌ای سوار ما می‌شد و با کابل به پشت ما می‌زد که راه بروید

No comments:

Post a Comment