Wednesday, August 12, 2009

تعدادی از بازاریان به علت پخش نمونه كالاهاي رايگان بين مردم تظاهر كننده مورد ضرب وشتم قرار گرفتند

تعدادی از بازاریان به علت پخش نمونه كالاهاي رايگان بين مردم تظاهر كننده مورد ضرب وشتم قرار گرفتند مردم براى ك/////نیروهای امنیتی همسر میر حسین موسوی را به خارج از بازار راهنمایی کردند / جمعیت در حال شعار مرگ بر دیكتاتور.////بازار به تعطیلی کشیده شده . موبایل ها آنتن نمیدهن//// محوطه سبزه میدان نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در حال مستقر شدن هستند///// مردم در ایستگاه مترو 15 خرداد همچنان در حال شعار مرگ بر دیكتاتور هستند

No comments:

Post a Comment