Sunday, August 16, 2009

درخواست از خاتمی و موسوی برای حمایت قاطع از کروبی

با توجه به اینکه همیشه کروبی در همه برنامه های بعد از انتخابات از موسوی و خاتمی حمایت کرده و به نوعی میشود گفت خودش رو با اونها هماهنگ کرده، ما باید در این برهه حساس که کروبی جانش را کف دستش گرفته و دارد از آرای ملت و از حقوق ما دفاع میکند، از میرحسین موسوی و خاتمی بخواهیم تا با صدور بیانیه هایی از او حمایت قاطعی به عمل آورند. البته ناگفته نماند که موسوی موافقت خود را به طور جدی با کروبی اعلام کرده است ولی چاپ بیانه های جداگانه از طرف این دو عزیز راه هر گونه خبطی را بر کودتاگران خواهد بست. میرحسین و خاتمی مطمئن باشند که اگر امروز حکومت این گستاخی را در مورد کروبی انجام بدهد و بخواهد او را دستگیر کند، فردا حکومت به سراغ آنها نیز خواهد آمد و تمام تلاشها هدر خواهد رفت. موفقیت این جنبش علاوه بر همبستگی ملت، احتیاج به همبستگی این 3 بزرگوار با هم نیز دارد. اگر هر یک از اینها تنها بمانند، حمله کودتاگران به آن شخص بیشتر خواهد بود و این موضوع آسیب بزرگی به پیکره جنبش وارد خواهد شد

No comments:

Post a Comment