Tuesday, August 11, 2009

استالینیزم در دوران مدرن: شیوه های بازجوئی و محاکمه توسط رژیم ایران

سالن بزرگی با حضور صد متهم. در ردیف اول، چهره های خسته و به هم ریخته مقامات کلیدی پیشین همین نظام انقلابی، که حالا محاکمه شان می کنند. وقتی نوبتشان می شود در جایگاه قرار می گیرند و اعتراف می کنند به هرچه که رژیم از آنها می خواهد. امیدوارند که در زندان کمتر با آنها بدرفتاری شود و روزی آزاد شوند تا بتوانند دوباره خانواده خود را ببینند . فرید زکریا مفسر خبری سی ان ان در برنامه خود از مازیار بهاری یاد می کند و با نقل اصطلاح "محاکمه نمایشی" از محمد خاتمی می گوید: مازیار "اعتراف کرد" که رسانه های غربی عامل آشوبهای بعد از پیروزی مورد مناقشه احمدی نژاد در انتخابات بودند، اما این مسئله صحت ندارد، مازیار حتما می داند که دروغ است و دولت ایران هم می داند که دروغ است. این دروغی است که آنها مازیار را مجبور به گفتن آن کرده اند. همان چیزی است که خاتمی به آن می گوید "دادگاه نمایشی". اصطلاحی که معمولا روشهای دیکتاتور بی رحم شوروی، "ژوزف استالین" را تداعی می کند. در اواخر دهه 1930 میلادی استالین 50 کارگزار را در یک سلسله دادگاههای فله ای به اتهام اقدام علیه کشور، محاکمه کرد. در واقع میان دادگاه های 70 سال پیش شوروی و محاکمه های امروز ایران شباهتهای تکان دهنده ای وجود دارد. در شوروی، این آرزوی متهمان هیچوقت به حقیقت نپیوست... اما دولت ایران، هنوز برای تغییر فرصت دارد وگرنه تاریخ این رژیم را فقط با این اقدامات تمامیت خواهانه به یاد خواهد سپرد: نمونه ای از استالینیزم در دوران مدرن

No comments:

Post a Comment