Saturday, August 8, 2009

علائم داخلی و خارجی نشان می دهد؛ بازگشت غول تورم در نيمه دوم سال

در حالیکه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر از کاهش تورم می دهد همه علائم از افزايش نرخ تورم در نيمه دوم سال جاری خبر مي دهند.

كسري نزديك به 20 هزار ميليارد توماني بودجه، تزريق 5/27 هزار ميليارد تومان در پايان سال كه حجم نقدينگي را به يكباره 15 درصد افزايش داد، سياست تزريق نقدينگي به توليد بدون توجه به ظريت هاي آن و احتمال بازگشت تورم به اقتصاد جهاني، همه نشانه بازگشت غول تورم و حركت آن به سمت مرزهاي بالاتر از 30 درصد است.

در این خصوص شاهين شايان آراني اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادي«فردا» اظهار داشت: ميزان تزريق نقدينگي بايد متناسب با رشد ارزش افزوده صنعت باشد. هرچقدر نقدينگي بيش از توان بخش توليد در ايجاد ارزش افزوده به بازار تزريق شود، به همان ميزان بايد منتظر رشد نرخ تورم باشيم.

این کارشناس بازار و پول، با بيان اينكه رشد بالاي هزينه هاي جاري و مصرف دارايي هاي بين نسلي(درآمد هاي نفتي) نشانگر آن است كه دولت نه در مديريت هزينه و نه درآمد، عملكرد خوبي نداشته، گفت: چنين مسيري قاعدتا به افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم و نسل هاي آينده منجر مي شود.

در همين حال گزارش هاي بانك مرکزي هم نشان از كند شدن آهنگ رشد ارزش افزوده و سرمايه گذاري دارد.

كسري 20 هزار ميليارد توماني بودجه جاري
به گزارش«فردا» در يك حساب سرانگشتي دولت در سال جاري نزديك به 20 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه 9 هزار ميليارد تومان آن به گفته مسئولان دولتي مربوط به عدم پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي تخصيص يارانه حامل هاي انرژي است.

همچنين دولت با يك رشد حدود 60 درصدي در هرسال لايحه اصلاحيه براي تامين كسري حقوق و پاداش كاركنان در پايان سال به مجلس مي آورد كه اين مسئله يعني حدود 10 هزار ميليارد تومان كسري در بودجه سنواتي است. دولت در سال 85 تا 87 به ترتيب 7/2، 3.6 و 6 هزار ميليارد كسري بودجه خود را از محل اصلاحيه پوشش داده است.

در آخر اينكه تنها آموزش و پرورش خود 7 هزار ميليارد تومان كسري دارد.

حركت نقدينگي به سمت دلالي
همچنين ركود بخش توليد باعث مي شود تا نقدينگي بيشتر به سمت بازار غير مولد حركت كند و اين بر دامنه تورم مي افزايد.

در چنين شرايطي اگر دولت بخواهد 88 درصد منابع بانكي را بدون توجه به ظرفيت هاي بخش توليد به اين حوزه تزريق كند، از هم اكنون قابل يش بيني است كه پول ارزان قيمت بانك ها سر از بازار غير مولد و دلالی سر درمي آورد.

بازگشت تورم جهاني
در همين حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بعد از‌اينکه روند رشد به اقتصاد آمريكا بازگشت مشکل افزايش تورم در اين کشور‌ايجاد مي‌شود و دست اندرکاران اقتصادی آمريكا به خصوص رئیس فدرال رزرو ‌اين کشور باید از هم اکنون سیاست‌های لازم برای مقابله با ‌اين رشد را اتخاذ و اجرا کند. گری بکر، برنده نوبل اقتصادی در سال 1992 میلادی و یکی از اساتید برجسته اقتصاد در دانشگاه‌های آمريكا هشدار داد که بعد از اصلاح اقتصاد دنیا خطر بزرگی اقتصاد را تهدید مي‌کند که ‌اين خطر بزرگ تورم فزاینده است‌. زمینه ‌ايجاد ‌اين خطر بزرگ را میلیاردها دلاری فراهم کرد که در جریان بحران اقتصادی به بخش‌های مختلف اقتصاد آمريكا تزریق شد.

اكنون به نظر مي رسد همه عوامل داخلي و خارجي آماده اند تا رشد نرخ تورم را مجددا از آغاز نيمه دوم سال كليد بزنند.

No comments:

Post a Comment