Saturday, August 8, 2009

دریافت کارمزد میلیاردی شریعتمداری از بودجه کشور


یك روزنامه صبح تهران در ادامه سلسله گزارش های خود در مورد "تخصیص یارانه های دولت به روزنامه ها" امروز از پرداخت رغمی بزرگ به موسسه كیهان به عنوان یارانه پرده برداشت . گفتنی است كیهان بزرگترین روزنامه حامی احمدی نژاد است:

دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد در 3 ماهه نخست سال جاری یک هشتم یارانه نقدی مطبوعات را به روزنامه کیهان اختصاص داد.

به گزارش رسیده به فرهنگ آشتی، روزنامه کیهان در بهار 88 مبلغ 5 میلیارد و 290 میلیون ریال از وزارت ارشاد دریافت کرده است.

بنا به گزارش مذکور مبلغ کل یارانه نقدی به روزنامه‌ها در مدت زمان مورد اشاره 44 میلیارد و 245 میلیون ریال بوده است و بیشترین یارانه نقدی نیز به دست‌اندرکاران کیهان تعلق گرفته است. روزنامه كه سال گذشته نيز به عنوان دوست‌داشتني‌ترين منتقد دولت از آن تقدير به عمل آمد.

منبع: جوان فردا

No comments:

Post a Comment